Inici
Nosaltres

Contacte
+34 93 763 85 78

Metodologia

A Soko Kids apostem pel moviment STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), que consisteix en un aprenentatge a partir del l’enfoc integrat d’aquestes disciplines en sintonia al món real on aquestes matèries estan profundament entrellaçades.

La metodologia emprada és l’aprenentatge basat en projectes(l’ABP) que aconsegueix que els alumnes participin activament responent preguntes per definir el problema, aventurant hipòtesis, intercanviant idees, gestionant l’assaig- error, i superant el repte. És a dir, simulant el funcionament del món real que els prepara per als compromisos que hauran d’assumir com a estudiants universitaris, professionals i ciutadans.

Perquè, independentment del que els nens acabin sent d’adults, cada treball o responsabilitat exigirà ser creatiu, solucionar problemes, pensar críticament i treballar en harmonia amb els altres.

Competencies

  • El pensament crític: El pensament crític: promoure el valor de pensar per si mateixos i no acceptar a priori lo establert; conreant la capacitat de fer preguntes, escoltar als altres, debatre, testar i contrastar els resultats.
  • La creativitat: ser capaços de pensar i treballar de manera creativa, per desenvolupar solucions úniques i útils que ajudin a fer front als reptes de manera imaginativa.
  • Interacció amb el món físic: comprendre el funcionament del món que els envolta, tant de successos naturals com els d’origen humà.
  • Resolució de problemes: donar als nens l’oportunitat d’identificar problemes reals, per trobar solucions reals i conduir el seu propi aprenentatge.
  • Comunicació lingüística: utilitzar el llenguatge i les eines visuals com a element de comunicació per expressar-se. Promoure la comunicació, l’expressió verbal i pública.
  • Raonament matemàtic: desenvolupar el pensament racional, lògic i seqüencial per interpretar la informació del seu voltant i solucionar problemes quotidians.
  • Autonomia i iniciativa personal: ser capaç d’imaginar i crear per si mateixos, amb perseverança, sentit crític i cooperació, per desenvolupar les seves pròpies idees.
  • Competència digital: utilitzar de forma responsable i crítica les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per augmentar el seu coneixement i ajudar a construir un món millor.
  • Col·laboració: aprendre a escoltar, discutir i debatre com resoldre un problema, aprenent a negociar fins arribar a un acord comú i portar endavant una bona solució treballant en equip.
  • i un desig: que els coneixements i les competències que s’enduguin sota el braç, els actuïn com un impuls per a continuar un camí apassionant, que sintonitzi amb les evolucions futures de la societat, amb l’entorn de les ocupacions i amb aquelles que el desenvolupament exponencial de les tecnologies requeriran.